TEXAS HOLD´EM BROADWAY TOURNAMENT *** 3.3.2012

*******************************************************************************

Schedule of Play:

Starting Stack: 15 000 Chips, Levels: 20 min.

 

LEVEL

BLINDS

1.

25-50

2.

50-100

3.

100-200

4.

150-300

5.

200-400

6.

250-500

BREAK 20 min.

REMOVE 25, 50 Chips

7.

300-600

8.

400-800

9.

500-1000

10.

600-1200

11.

700-1400

12.

800-1600

BREAK 20 min.

REMOVE 100 Chips

13.

1000-2000

14.

2000-4000

15.

3000-6000

16.

4000-8000

17.

6000-12000

18.

8000-16000

BREAK 20 min.

REMOVE 500 Chips

19.

10000-20000

20.

15000-30000

21.

20000-40000

22.

30000-60000

*****************************************************************************

Chování při hře

 

 1. Karty a žetony musí být vidět po celou dobu hry, proto je nezakrývejte rukama. Žetony nejvyšší hodnoty musí být umístěny vpředu nebo na ostatních žetonech nižší hodnoty.
 2. Při „raise" (zvyšování sázky) si připravte počet žetonů před čarou a najednou je posuňte za čáru. Odsypávání nebo postupné přihazování není dovoleno. „Raise" bude v tomto případě považován za „call" („raise" je minimálně dvojnásobek předcházející částky).
 3. Pokud si hráč vsadí mimo pořadí, sázka zůstává, v sázení se pokračuje dále ve správném pořadí a vsazené žetony se nevracejí.
 4. Všechny sázky typu „call, raise, re-raise, all-in" musí být oznámeny zřetelně a nahlas. Pokud hráč vsadí žeton vyšší hodnoty než je současná sázka bez zřetelného oznámení „raise, re-raise", je sázka považována za „call" a zbytek žetonů je hráči vrácen.
 5. Pozor. Když položíte karty za čáru, je to fold a už to nejde vrátit. Povinnost každého hráče je chránit si své karty.
 6. Otočení jedné nebo obou karet bez vyzvání dealera znamená fold.
 7. Karty musí zůstat v průběhu hry na stole. Na karty se hráč musí dívat opatrně tak, aby je neukazoval ostatním hráčům.
 8. Pokud hráč při zahození karet úmyslně ukáže jednu nebo obě karty a ovlivní tak pokračování hry, je to hrubé porušení pravidel.
 9. Když po hře ukážete karty jednomu z hráčů, musíte je potom ukázat všem hráčům. Může vám je pro všechny otočit i dealer.
 10. První ukazuje karty ten hráč, který po flopu naposled vyvolal akci. Pokud k po flopu k akci nedošlo, karty se ukazují dle pořadí.
 11. Pokud hráč dohrál, musí odsednout od stolu.
 12. V případě, že hráč odstoupil ze hry, je zakázáno se jakkoliv vyjadřovat ke hře nebo ovlivňovat hráče!
 13. Při turnaji se nesmí odnášet žetony ze stolu a to ani v době přestávky.
 14. Hráči si nesmějí mezi sebou půjčovat žetony ani je během hry stahovat ze stolu.
 15. Hráč je povinnen hrát se všemi žetony, které má na stole.
 16. Pokud hráč nesedí u stolu, dealer není povinnen hráče ke stolu volat ani na něho čekat. Při nepřítomnosti hráče u stolu a po rozdání druhé karty na jeho místo, jsou tyto karty automaticky fold.
 17. Když je hráč ve hře (má karty), neměl by odejít od stolu, pokud není na řadě.
 18. Nadávání a urážení personálu a ostatních hráčů je považováno za hrubé porušení pravidel.
 19. Při porušení pravidel při turnaji má manager(floorman) právo uložit 10 minut sit-out.
 20. Hráči, kteří se rozhodnou v dané hře již nepokračovat (fold), nesmí do ukončení této hry říct, ani ukázat své karty ostatním hráčům.
 21. Hráči mají zakázáno ukazovat své karty druhé osobě, pokud jsou stále ve hře.
 22. Hráči mají zakázáno mluvit a radit se o hře v níž jsou zapojeni s ostatními hráči i s osobamy nehrajícími.
 23. Týmová hra (zřetelné napomáhání mezi hráči za účelem dosažení lepší pozice v turnaji) není povolena. Praktikování team play bude považováno za hrubé porušení pravidel a oba hráči přistižení floormenem při team play budou vyloučeni z turnaje bez nároku na odvolání.
 24. Chipdumping neboli zřetelné přesouvání čipů mezi hráči není povoleno. Příklad: hráč 1 - raise 12 000...hráč 2 re-raise all-in 13 000 a hráč 1 fold (na doplacení zbývá pouhý 1000). Praktikování chipdumpingu během turnaje bude považováno za hrubé porušení pravidel:
  Hráč přistižený při chipdumpigu bude z turnaje vyloučen.
 25. U stolu je zakázáno kouřit. Hráč který bude chtít kouřit musí vstát od stolu odstoupit aspoň o metr. Do hry se může zapojit, nesmí však ke stolu s cigaretou. Pokud nebude u stolu, je li na něm řada, je automaticky fold.
 26. Na pokerový stůl se nesmí odkládat žádné pití ani jiné předměty, které by mohly stůl poškodit.

 

****************************************************************************

Pravidla pokeru

Úvod

Na začátku hry dealer zamíchá standardní balíček 52 karet. Rozdává hráč, jehož pozice je označena buttonem DEALER, který po každé hře mění pozici o jedno místo ve směru hodinových ručiček.

Blindy

Každou hru zahajují dvě povinné sázky - blindy. Hra začíná v okamžiku, kdy dva hráči nalevo od buttonu BEALER vloží do hry předem určenou částku ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tím je v každé hře o co hrát. V turnajích se velikost blindů periodicky zvyšuje, čímž je dojde k tomu, že hráči budou z turnaje vyřazováni. Ve většině případů dává malý blind (hráč hned nalevo od buttonu DEALER) polovinu nejnižší možné sázky a hráč po jeho levici, velký blind, plnou výši nejnižší možné částky.

Rozdání

Každý hráč dostane dvě zavřené karty (ostatní je nevidí). Karty během hry musí být položeny na stole, hráč je nicméně může zvednout, aby se na ně podíval. Účelem hry je zkombinovat tyto karty s pěticí otevřených karet karet, kterou před sebe na stůl vyloží delaer tak, aby vznikla nejlepší pětikaretní kombinace. Hráč do ní může použít jednu nebo obě zavřené karty. Ve výjimečných případech hráč použije pouze karty, které jsou na stole. Hráč s nejvyšší pětikaretní kombinací vyhrává Pot, tedy částku vzniklou shromážděním všech sázek během hry.

První kolo sázek

Probíhá ihned po rozdání. První hráč, který je na řadě je ten, který sedí nalevo od velkého blindu. V některých neturnajových hrách se může tento hráč rozhodnout zdvojnásobit velký blind ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tento tah je nazýván straddle a hráči umožňuje v prvním kole sázek (změnit pozici) a vyjadřovat se jako poslední. Hráč v první pozici (nalevo od velkého blindu nebo straddlu) má tři možnosti. Call (srovnání sázky hráče vpravo), Raise (zvýšení sázky) nebo Fold (zahození karet a odstoupení ze hry). Při Raise hráč může navýšit sázku v závislosti na typu hry. V hrách s limitem může hráč navýšit sázku jen o předem stanovenou částku, která (většinou po čtyřech navýšeních) je cap a nemůže být dále zvyšována. V pot limit hrách může hráč zvýšit sázku pouze o tolik, kolik je v tu chvíli v Potu. V no limit hrách pak může sázku navýšit jakkoli, jediným omezením je množství žetonů nebo peněz, které má v tu chvíli na stole. Fold znamená, že hráč odevzdá své karty obrázkem dolů dealerovi, který je vloží do balíčku odhozených karet. Karta, která se tohoto balíčku dotkne je mrtvá a nesmí být dále použita ve hře. Hráč se dále hry neúčastní. Další hráč směrem vpravo má stejné možnosti, plus možnost Reraise (znovunavýšení sázky). Toto znovunavýšení musí svojí hodnotou odpovídat minimálně velikosti posledního Raise.

Flop

Po prvním kole sázek dealer odloží první kartu z vrcholu balíčku. Tato karta je odložena coby spálená stranou. Dealer následně na stůl vyloží první tři otevřené karty, všechny obrázkem vzhůru. Tyto karty se nazývají Flop.

Druhé kolo sázek

Toto kolo začíná prvním hráčem nalevo od buttonu DEALER. Vedle možností Call, Fold nebo Raise má tento hráč také možnost Check (tedy zůstat ve hře bez sázky). Pokud někdo z hráčů provedl Bet, následující hráč může provést Call nebo Raise. Pokud nechce ani jednu z těchto možností, musí provést Fold. Na konci tohoto kola tedy všichni hráči vložili do Potu stejné množství peněz. Výjimkou jsou hráči, kteří na stole mají menší množství žetonů, než je nezbytné k plnémů dorovnání sázky. Tito hráči mohou provést All In (vsadit všechno) a v tu chvíli je vytvořen jeden nebo více vedlejších potů, které zajišťují, že každý hráč na stole může vyhrát pouze násobek takového množství žetonů, které do hry vsadil.

Turn (nebo také Fourth Street)

Po dokončení druhého kola sázek je spálena další karta z vrcholu balíčku a následně na stůl vyložena čtvrtá karta obrázkem vzhůru.

Třetí kolo sázek

U limitových her se v tomto kole zdvojnásobuje velikost minimální sázky.

River (nebo také Fifth Street)

Po dokončení Třetího kola sázek je spálena karta z vrcholu balíčku a na stůl je vyložena pátá karta obrázkem vzhůru.

Čtvrté kolo sázek

Po tomto kole hráči, kteří ještě zbyli ve hře, ukáží karty a je určen vítěz. Pokud mají dva hráči (nebo více) stejnou kombinaci, rozhoduje druhá nejvyšší karta kicker. Pokud to není možné, je pot rozdělen mezi hráče stejným dílem. Hráči, kteří se rozhodnou hrát jen pět karet na stole to musí oznámit než zahodí. V opačném případě se vzdávají nároku na výhru.

Chyby dealera

Pokud je dealerem omylem otočena první rozdávaná karta, je vyhlášena chyba a rozdává se znovu. Pokud je omylem otočena jakákoli následující rozdávaná karta, pokračuje se v rozdávání. Hráč si otočenou kartu nesmí nechat. Poté, co jsou rozdány karty všem hráčům, dealer nahradí otočenou kartu, kterou hráči odebere. Tato karta pak nahrazuje první spálenou kartu. Musí být ukázána všem hráčům. Pokud jsou omylem otočeny dvě karty při rozdávání, je vyhlášena chyba a karty jsou rozdány znovu. Pokud je při flopu omylem otočena jedna nebo více karet navíc, musí být flop rozdán znovu. V tom případě je zbytek karet (mimo již rozdaných hráčům) znovu zamíchán. Spálená karta v tom případě zůstává na stole. Po zamíchání a sejmutí se rozdá flop znovu. Další karta se již nepálí. Pokud je čtvrtá karta vyložena ještě před uzavřením Druhého kola sázek, je tato karta prohlášena mimo hru. Je dokončeno sázení, je spálena karta a poté vyložen Turn. Po dalším kole sázek dealer zamíchá celý balíček karet, které ještě nejsou ve hře, včetně té, která byla označena mimo hru, ale nikoli včetně spálených karet. Poté je vyložen River. V případě, že je River vyložen před uzavřením sázek, postupuje se stejně. Pokud dealer omylem rozdá jednomu hráči kartu navíc, je tato karta vrácena dealerovi a použita jako spálená. Pokud je omylen rozdána více než jedna karta navíc, jde o chybu a rozdávání se opakuje celé.

Co je to ten Kicker ?

Kicker je karta, která rozhoduje o vítězi, pokud mají dva nebo více hráčů stejnou výherní kombinaci. Kicker je nejvyšší karta, která není vázána v žádné pokerové kombinaci a která doplňuje pětici vybraných karet. Kicker může být vybrán jen z karet v ruce. S kickerem se setkáte, pokud máte čtveřici (four of a kind), trojici (three of a kind), dva páry (two pair), pár (pair) nebo pouze vysokou kartu (high card). V případě postupky (straight), barvy (flush), postupky v barvě (royal a straight flush) a full house se kicker nevyskytuje, rozhoduje nejvyšší karta v kombinaci.

 

*****************************************************************************

Výherní kombinace

 

Royal flush (Královská postupka v barvě)

Postupka v jedné barvě zakončená esem neboli královská postupka je nejvyšší kombinace v pokeru.

 

Straight flush (Postupka v barvě)

Postupka v jedné barvě, vyhrává vyšší karta.

 

Four of a kind „poker“ (Čtveřice)

Kombinace čtyř karet se stejnou hodnotou, vyhrává vyšší hodnota.

 

Full house (Plný dům)

Trojice a dvojice karet. V případě rovnosti vyhrává hráč s vyšší trojicí.

 

Flush (Barva)

Pět karet stejné barvy. V případě rovnosti vyhrává hráč s vyšší kartou v barvě.

 

Straight (Postupka)

Pět po sobě následujících karet (nemusí být stejné barvy). Vyhrává postupka s vyšší hodnotou.

 

Three of a kind „trips“ (Trojice)

Tři karty se stejnou hodnotou, rozhoduje vyšší hodnota.

 

Two pair (Dva páry)

Dvě dvojice karet se stejnou hodnotou, o výhře rozhoduje vyšší pár. V případě jeho rovnosti rozhoduje nižší pár a pokud je i ten stejná, rozhoduje zbývající karta (kicker).

 

One pair (Pár)

Pár karet stejné hodnoty, v případě rovnosti vítězí vyšší pár. V případě rovnosti párů vyšší karta v ruce (kicker).

 

High card (Vysoká karta)

Vyhrává hráč s nejvyšší kartou.


Split (Remíza)
Pokud dva a více hráčů mají stejnou kombinaci karet, zvítězí ten hráč, který má vyššího kickera ( nejvyšší karta, která nezapadá do výherní kombinace). To samé platí i v kombinacích, vyhrává hráč, který má ve své kombinací nejvyšší kartu (flash, straight)

trochu statistiky:
Poker hrajeme s 52 kartami ve čtyřech barvách, z toho vyplývá, že jde sestavit 2 598 960 možných kombinací při kombinaci pěti karet. A teď si uvědomte kolikrát v životě můžete tedy vidět Royal Flush..

Vloženo: 01.03.2012 v 19:13:50


ZABÍJAČKOVÉ HODY

10.2.2024

ve spolupráci s řeznictvím a uzenářstvím PITEL Olšany

Prodej zabijačkových výrobků od 9:00

Výdej jídla formou bufetu od 10:00

SNÍŠ CO SNÍŠ  TOPlist
Administrace  |  Bowling